កណ្ដឹមឆែប! ខោប្រពន្ធ!

ទោះជា​មិន​ត្រូវបាន​បញ្ជាក់ថា​តើ​រឿង​ហួសចិត្ត​នេះ​បាន​កើតឡើង​កាលពី​ពេលណា តែ​គេ​អាច​ដឹងថា​ជា​ប៉ូលិស​ថៃ​ដោយសារ​តែមាន​អក្សរ​ថៃ​ភ្ជាប់​មកជា​មួយ។

ប្រហែល​ប្រញាប់​មក​ធ្វើការ​ពេក ទើប​នាំអោយ​ប៉ូលិស​ថៃ​ម្នាក់នេះ​ច្រឡំ​ស្លៀកខោ​របស់​ប្រពន្ធ។កុំ​តែ​រហែក​ថ្នេរ​ខោ​អត់​​​មាន​នរណា​ដឹងថា​គាត់​ខ្ចី​ខោ​ប្រពន្ធ​សោះ៕

Thai

ប្រភព៖CTV8HD