លោក រស់ សាលីន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានឲ្យដឹងថា និស្សិតជ័យលាភីទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះមានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨មក សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានារបស់សាកលវិទ្យាភូមិន្ទភ្នំពេញសរុប ២២លើកហើយ។

អ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថា គិតចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨០ មកដល់បច្ចុប្បន្ននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាមានចំនួនសរុប ៤៤,៥២៤នាក់ មាននារី ១៥, ៥៤៩នាក់។ ក្នុងនោះមាននិស្សិតអាហារូបករណ៍ចំនួន ១៧,​៩៣៥​នាក់ មាននារី ៤,៩៩៧ នាក់។ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ និសិ្សតកំពុងសិក្សាមានចំនួនសរុប ១៩,៥៩៩នាក់ មាននារី ៩,៥១៤នាក់៕