ខេត្តក្រចេៈ ឯកឧត្ដម នាយឧត្ដមសេនីយ៏ សៅ សុខា អគ្គមេបញ្ជាការង កងយេាពលខេមរភូមិន្ទ នឹងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលេីផ្ទៃប្រទេស នឹងជាប្រធានក្រុមគណៈកម្មាការថ្នាក់ជាតិ ចុៈទប់ស្កាត់បទល្មេីសធនធានធម្មជាតិ ឃេីញថាទបស្កាត់បាន តាមគេាលដៅនិមួយៗ ដែលមានការពាក់ព័ន្ធធនធានធម្មជាតិ ។
ជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី០៥ មកដល់ទី១០ ខែ សីហា​ ឆ្នាំ ២០១៩ នេៈ ការដកឈេីជ្រុង គ្រប់ប្រភេទ ដូចជា កកេាៈ​ សុក្រម គគី​ ឆ្លៀក ។ល។ រាប់រយដុំ មានមុខកាត់ចាប់ពី១០គុណនឹង១០ គុណ ១ម៉ែត្ររហូតដល់មុខ៣០,៤០ជ្រុង ប្រវែង ចាប់ពី១ម៉ែត្រដល់៥វម៉ែត្រ ។
ប្រភពបានបង្ហាញទីតាំងជាក់ស្ដែង ឈេីជ្រុងតូចធំ វែង ខ្លីនេៈ ក្រុមគណៈកម្មាការថ្នាក់ជាតិ ដឹកនាំដេាយ ឯកឧត្ដម នាយឧត្ដម សៅ សុខា បានបង្ក្រាបនឹងដកហូតក្នុងទឹកដីស្នួល តាមរេាងសន្ថិ ចំនួន ៣ទីតាំង ទី ១ នៅឃំុ ក្រញូងសែនជ័យ ស្រុកស្នួល ទី ២ នៅភូមិត្រពាំងស្រែ ឃំុ ២ធ្នូ ស្រុកស្នួលខេត្ត ។
បច្ចុប្បន្នក្រុមគណៈកម្មាការថ្នាក់ជាតិ នឹងមន្ត្រីជំនាញរដ្នបាលព្រៃឈេី កំពង់អនុវត្តន៏ធេី្វការដឹកជញ្ជូនយកមករក្សាទុកនៅសង្កាត់រដ្នបាលព្រៃឈេី ឃ្សឹម នឹងនៅទីតាំង សួនអាពារហ៏ ពិពារហ៏ ឋិតនៅឃំុ ឃ្សឺម ស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេៈ ដេាយពំុទាន់បានវាស់វៃងនៅឡេីយ រងចាំការដឹកជញ្ជូនគ្រប់ទីសទី ទេីបផ្នែកជំនាញអនុវត្តន៏បន្ត ៕