ក្រចេះ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០នៅឃុំស្វាយច្រេះស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេេះមានកាចែកជូននៅផ្ទះដល់យោធិន​ចូលនិវត្តន៏ដែលមានខេត្តចំនួនបីរួមមានខេត្តកំពង់ចាម ចំនួន  ៣៤ខ្នង អន្ដូងទឹកចំនួន ៦ត្បូងឃ្មុំ ៣៨ខ្នង  អន្ដូងទឹក ៥  និងក្រចេះ  ៤២ ខ្នង អន្ដូងចំនួន  ៥ សរុបមានចំនួន ១១៤ខ្នងផ្ទះ តាមរយៈឯកឧត្ដមឧត្ដមសេនីទោ ប៉ែនរ័ត្នស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជាមួយគ្នានោះមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកុះករ។

ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្ដមឧត្ដមសេនីទោលប៉ែនរ័ត្នស្នងការខេត្តត្បូងឃ្មុំបានពាំនាំការសួរសុខទុករបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែរជានិច្ចជាការសម្ដេចតែងតែយចិត្តទុក្ខដាក់ដល់យោធិនចូលនិវត្តន៏ជានិច្ច។

ឯកឧត្ដមបន្តទៀតថាក្រោមកាដឹងនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្រ្ដីនៃព្្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសយើងមានសុខសន្ដិភាព  ស្ថេរភាព ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយសេរីហើយជាក់ស្ដែងដូចជាថ្ងៃនេះជាដើមបើមិនមានសន្តិភាពក៏មិនអាចមានកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែរ។ដូច្នេះអគុណសន្តិភាពហើយប្រទេសយើងមានកាអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពរីកចំរើនដែរមានកំនើនថេរ៧ភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំ។

គួបញ្ចាក់ផងដែរថាក្នុង ១ គ្រួសារទទួលបានទឹកប្រាក់៥ម៉ឺនរៀលនិងគ្រឿងឧបកភោពបរិភោពមួយចនួនធំទៀត  ក្នុងនេា ឯកឧក្ដម ឧត្ដមសេនីយ៏ទេា  ប៉ែន   រ័ត្ន ស្នងការដ្នាននគរបាលខេត្តបានសន្យាជាមួយអតីតៈយុទ្ធជនដែលទេីបផ្លាស់ទីលំនៅមកនៅលេីទឺកដី ខេត្តក្រចេៈ ស្រុកស្នួល  ឃំុស្វាយជ្រៈនេៈ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខិតខំយកចិត្តដាក់លេីបងប្អូនអតីតៈយុទ្ធជន ហេីយនៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេៈ ឯកឧត្ដមនឹងមន្ត្រីនៅក្រេាមឱវាទទាំងអស់  នឹងមកម្ដងទៀត ៕