ដោយមានការជំនឿរជឿររបស់អ្នកស្រុកព្រះសង្ឈបានធ្វើកិច្ចស្រោចទឹកនិងប្រជាពលរដ្ឋ បានយករូបទីង មោង មកដាក់មុខផ្ទះនិង ដុតភ្លើង ដាក់ធុងទឹក អុជទាន អុជធូប នឹងការពារពីជម្ងឺរាតត្បាតនានាដោយប្រជាពលរដ្ឋកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងជឿរអំពីរអប៉ីជំនឿរ ធ្វើអោយអ្នកស្រុកចេះដឹងផ្លូវធម៍ ដើម្បីធ្វើអំពើល្អជាដើម។

មនុស្សយើង គ្មាននរណាចង់ខុស គ្មាននរណាចង់អាក្រក់នោះទេ ពោលគឺចង់ល្អទាំងអស់គ្នា ដូច្នេះសូមកុំមានអារម្មណ៍បន្តិចបន្តួចមិនយល់គ្នា ឆេវឆាវប្រកាន់ ពូជសាសន៍និងរើសអើង ដោយសារជំងឺឆ្លងកូវិដ១៩លើពិភពលោក។

ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្អាងបានអោយដឹងថា ដោយមានជំងឺឆ្លងរាលត្បាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ទើបអ្នកស្រុកធ្វើទោងម៉ោងដាក់មុខផ្ទះនិងបំពួកភ្នក់ភ្លើងព្រមទាំងព្រះសង្ឈវាយស្គរនិងនិមន្តតាមផ្លូវស្រោចទឹកប្រោសព្រុំអ្នកស្រុក ដើម្បី បណ្តេញជំងឺឆ្លងកូវិដ១៩ ដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជា៕